Oранжерии с покритие от полиетилен или поликарбонат
Производство, изработка и монтаж - Парник БГ

   Възложител на проекта е  частно лице, занимаващо се с производство на зеленчуци / основно домати и краставици / . 

Изградени са два броя стоманени поцинковани оранжерии заедно с поликарбонатното покритие / с дебелина от  6 мм. /,  с по 8 / осем / броя проветрители с геометрични размери 1.0 х 0.9 м., с по четири врати с геометрични размери височина 1.8 м. и широчина 0.75 м.,  с общи размери на всяка от оранжериите 8х20м. / общо 320 кв.м./, в имот в с. Дончево, обл. гр.Добрич