Oранжерии с покритие от полиетилен или поликарбонат
Производство, изработка и монтаж - Парник БГ

Изградени са 2 броя оранжерии с обща покрита площ от 640 кв.м., с покритие от полиетилен, двустранно редукторно проветряване и допълнителни поликарбонатни проветрители челно над вратите.