Държава

България

Град

Добрич

Площ

320 кв. м.

Клиент

Частно лице

Статус
Година

2018

Проект Добрич

Възложител на проекта е частно лице, занимаващо се с производство на зеленчуци / основно домати и краставици / . Изградени от Парник БГ са два броя стоманени поцинковани оранжерии заедно с поликарбонатното покритие / с дебелина от 6 мм. /, с по 8 / осем / броя проветрители с геометрични размери 1.0 х 0.9 м., с по четири врати с геометрични размери височина 1.8 м. и широчина 0.75 м., с общи размери на всяка от оранжериите 8х20м. / общо 320 кв.м./, в имот в с. Дончево, обл. гр. Добрич