Държава

България

Град

обл.Търговище, с. Надарево

Площ

120 кв.м.

Клиент

Фондация „Ботаника Лайф“

Статус
Година

2020

Проект Недарево

Възложител на проекта е фондация „Ботаника Лайф“.

Изградена от Парник БГ е стоманена поцинкована оранжерия заедно с поликарбонатното покритие / с дебелина от 4 мм. /, с 8 / осем / броя проветрители с геометрични размери 1.0 х 0.9 м., четири врати с геометрични размери височина 1.8 м. и широчина 0.75 м., с общи размери на оранжерията 6х20м. / 120 кв.м./, в землището на с. Надарево, обл. гр.Търговище