Държава

България

Град

гр. Севлиево

Характеристики

Склад 8 х 12 м.

Височина от 3.5 м.

Клиент

„Идеал Стандарт – Видима“ АД

Статус
Година

2020

Склад "Видима Идеал Стандарт"

В България „Идеал Стандарт Интернешънъл“ е представена от „Идеал Стандарт – Видима“ АД в гр. Севлиево. Българската компания развива пазарите в Източна Европа с търговските марки Vidima и Ideal Standard.


„Идеал Стандарт – Видима“ АД е сред най-големите и важни структури на компанията майка със своите два завода – за производство на санитарна арматура и за производство на санитарна керамика, дистрибуционен център, търговска организация „Клъстер България“ и европейските структури – Център за IT компетенции и Център за финансово обслужване.